KURSY

  • kurs przygotowujący na patent strzelecki
  • kurs prowadzącego strzelanie
  • kurs sędziego III klasy