Klub Strzelecki RCS Panaszew

Strzelnica – kryta

Osie:


oś 15m – 5 stanowisk
oś 25m – 4 stanowiska
oś 40m – 3 stanowiska
strzelnica pneumatyczna  – 8 stanowisk

Strzelnica daje duże możliwości aranżacji osi strzeleckich.

strzelnica